Vina s potpisom

Stranica je u izradi!

Vina sa autorskim potpisom

Rakije

Rakije još odležavaju. Proizvodnja se odvija po savremenim tehnološkim procesima na tradicionalnom kazanu šarantskog tipa, dvostrukom destilacijom. Voće se ručno prebire i obrađuje.

Vina

Vina još odležavaju i neće ih biti na tržištu dok ne budu spremna. Stil vina? Dekonstrukcija i rekonstrukcija starih sremačkih kupaža, oranž vina, vina punog tela.

Saradnja?

Ne interesuje nas masovna prisutnost. Proizvodimo rakiju i vino za šmekere. Interesuju nas takva mesta, tražimo odabrane partnere sa sličnim mindsetom.