Close

Rakije

Rakije još odležavaju. Proizvodnja se odvija po savremenim tehnološkim procesima na tradicionalnom kazanu šarantskog tipa, dvostrukom destilacijom. Voće se ručno prebire i obrađuje.

Na odležavanju su trenutno kajsijevača, viljamovka i komovica – kajsijevaču i viljamovku očekujte na tržištu do kraja 2023.